4 dingen die je moet weten over een huisverbod

4 dingen die je moet weten over een huisverbod

1. Wat is een straatverbod?

Een straatverbod is een gerechtelijk bevel dat bedoeld is om u te beschermen tegen verder letsel van iemand die u pijn heeft gedaan; om de misbruiker bij u vandaan te houden, of om u niet lastig te vallen, of houd de misbruiker vrij van de plaats van het geweld, waaronder uw huis, werkplek of appartement. Het is een burgerlijk bevel en het geeft de dader geen strafblad.

2. Wie kan een straatverbod krijgen?

Een slachtoffer van huiselijk geweld kan een huisverbod verkrijgen. Een slachtoffer van huiselijk geweld betekent een persoon beschermd door de wet en omvat elke persoon die is onderworpen aan huiselijk geweld door een echtgenoot of een andere persoon die een huidig ​​of vroeger lid van het huishouden is en waar het slachtoffer 18 jaar of ouder is ouder of die een geëmancipeerde minderjarige is.

Een slachtoffer van welke leeftijd dan ook dat slachtoffer is van huiselijk geweld door een persoon waarvan hij / zij zegt dat het de vader / moeder van het kind is wanneer de zwangerschap op termijn wordt gedragen, valt ook onder deze wet. Een slachtoffer, van elke leeftijd, omvat ook elke persoon die het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld door een persoon met wie het slachtoffer een relatie heeft gehad met een relatie.

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: het zich voordoen van een of meer van de volgende handelingen die door een volwassene of een geëmancipeerde minderjarige tegen een slachtoffer zijn gepleegd:

 • Aanval
 • Inbraak
 • Criminele onheil
 • Criminele beperking
 • Terroristische dreigingen
 • Crimineel seksueel contact
 • Criminele overtreding
 • Valse gevangenisstraf
 • Intimidatie
 • moordenaar
 • Ontvoering
 • wulpsheid
 • Seksuele aanval
 • stalking

3. Wat doet een huisverbod?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kan een rechter een beschermingsbevel ondertekenen waarin de dader de bevelen van de rechtbank moet opvolgen.

De beschermende volgorde is heel specifiek in wat de dader kan en niet kan doen.

 • De dader kan worden bevolen geen enkel contact met u te hebben, persoonlijk of telefonisch, thuis, op het werk of bijna overal waar u de rechtbank vraagt ​​om de bestelling in te dienen. De bestelling tegen contact kan ook andere personen in uw gezin beschermen.
 • De rechtbank kan de dader bevelen het huis of appartement te verlaten dat jij en de dader delen; zelfs als het in de naam van de dader is.
 • Behalve in ongewone situaties, zal de rechtbank u de voogdij over uw minderjarige kinderen verlenen. In sommige landen kan de rechtbank de dader ook bevelen om kinderbijslag en ondersteuning voor u te betalen. De misbruiker kan ook onder bepaalde voorwaarden een bezoek krijgen met het kind / de kinderen. Als de kinderen gevaar lopen te worden misbruikt, moet u de rechter laten weten waarom u dat denkt.
 • In sommige landen kan de rechtbank de dader ook opdragen de kosten te betalen die voortvloeien uit het misbruik, bijvoorbeeld; huishoudelijke rekeningen die direct moeten worden betaald, medische / tandheelkundige behandelingen, verhuiskosten, inkomstenderving. De rechter kan de overtreder ook de advocatenhonoraria laten betalen, en kan de dader schade berokkenen aan u of andere mensen die u hebben geholpen of gewond zijn geraakt door de dader.
 • De rechter kan de dader bevelen om professionele counselling voor huiselijk geweld te ontvangen, of de dader vertellen geëvalueerd te worden of naar AA te gaan. Je kunt ermee akkoord gaan om naar counseling te gaan als je dat wilt (of naar een gratis programma zoals AA, AlAnon of een huiselijk geweldsprogramma), maar de rechter zou het alleen een bevel voor de misbruiker moeten maken.
 • De rechter kan de politie opdracht geven om de dader te begeleiden om persoonlijke spullen uit de woning of de gedeelde bedrijfslocatie te verwijderen, zodat u tijdens elk noodzakelijk contact door de politie wordt beschermd.
 • De rechter heeft de bevoegdheid volgens de wet om iets anders te bestellen dat u zal helpen beschermen, als u er maar mee akkoord gaat.

4. Hoe lang duurt de huisverbodsorde?

Wanneer u voor het eerst bescherming krijgt volgens de wet, is dit slechts tijdelijk. De volgorde is een T.R.O. voor Tijdelijk huisverbod. U moet terugkeren naar de rechtbank op de datum die wordt aangegeven in T.R.O., die ongeveer 10 dagen later in de meeste staten zal zijn. Zowel jij als de dader zullen gevraagd worden om op die datum voor de rechtbank te verschijnen. Gedurende de periode van 10 dagen zal de politie of het kantoor van de sheriff de dader een kopie van de bestelling bezorgen, zodat de dader weet wanneer de hoorzitting gepland is.

Bewaar een kopie van de bestelling bij u en geef een kopie aan de politie in elke stad waarvan u denkt dat de misbruiker u zou kunnen storen.

Gerelateerde inhoud:

Beperking en weglopen: een zekere manier om een ​​huisverbod te voorkomen

5. Wat gebeurt er als een straatverbod is ingevoerd?

Er wordt een datum voor het gerecht vastgesteld en je verschijnt voor een rechter. U krijgt de gelegenheid om uw situatie aan de rechter uit te leggen. Je zal meestal verschijnen voor een rechter zonder dat de dader aanwezig is.

Wanneer u terugkeert voor uw tweede verschijning voor de rechtbank, op de datum die is aangegeven in uw bestelling, heeft de misbruiker het recht aanwezig te zijn. Zowel jij als de misbruiker hebben de gelegenheid om de rechter te vertellen wat er tussen jou en jou is gebeurd.

U mag een advocaat naar deze hoorzitting brengen, maar het is puur uw keuze. Aan het einde van deze hoorzitting zal de rechter bepalen of u een definitieve bestelling moet ontvangen, voor hoelang en onder welke voorwaarden.

Als de dader niet op de hoorzitting verschijnt, zal de rechter doorgaan met de tijdelijke bestelling totdat de dader voor de rechtbank kan worden gedaagd, of een definitieve bestelling plaatsen als er bewijs is dat de dader is bediend met de TRO / Notice to Verschijnen. De sheriff of politie moet een bewijs van betekening hebben.

Je kunt niet worden gevraagd of verteld om papieren over de dader te dienen. Als u niet verschijnt en geen afspraken hebt gemaakt met de rechtbank om de zaak opnieuw te plannen, probeert iemand van de rechtbank u telefonisch te contacteren, thuis of op het werk, of sturen zij u een gecertificeerde brief als u geen telefoon heeft . De rechtbanken nemen huiselijk geweld heel serieus en zullen zich zorgen maken over uw veiligheid als u niet belt.

Als ze u niet kunnen vinden, kan uw huisverbod worden verworpen en heeft u niet langer de bescherming die in de bestelling is verleend.

6. Wat gebeurt er na de rechtbank?

De rechtbank zal u een kopie van de bestelling geven. Zorg ervoor dat je iemand vraagt ​​voordat je het veld verlaat, als er iets is dat je niet begrijpt. Draag het altijd bij je.

Als de dader niet gehoorzaamt, bel de politie. De politie moet een misbruiker die een deel van het bevel schendt dat u beschermt tegen bedreigingen of geweld, arresteren.

U hebt recht op politiebescherming. Als u uw bestelling altijd bij u draagt, zal het voor de politie gemakkelijker zijn om uw huidige situatie te begrijpen. Als u uw bestelling verliest of als deze wordt vernietigd, keert u terug naar de rechtbank en krijgt u een nieuwe kopie.

7. Wat kunt u doen als de overtreder de bestelling schendt?

Als de overtreder een van de andere delen van de bestelling schendt, bel dan de politie. Voor sommige overtredingen (bijvoorbeeld contact met u hebben of naar het huis komen) of als de misbruiker de opdracht heeft overtreden door een misdrijf te plegen (bijvoorbeeld u te stalken, lastig te vallen of te schenden) moet de lokale politie een strafklacht ondertekenen voor minachting van de rechterlijke uitspraak.

8. Kan ik strafrechtelijke vervolging instellen?

Je kunt strafbare aanklachten indienen tegen de dader voor huiselijk geweld, omdat het allemaal misdaden zijn. Strafrechtelijke kosten kunnen alleen worden ingediend bij uw lokale politiebureau. Voor zeer ernstige misdaden kan een aanklager uw zaak voorleggen aan de strafrechter. Je hoeft geen strafrechtelijke aanklachten in te dienen, maar de wet staat je toe om ze in te dienen als je dat wilt, zelfs als je ook een straatverbod krijgt.

In de meeste staten moet je minstens een jaar na een incident strafrechtelijke vervolging instellen. De politie kan ook zelf aanklachten indienen en moet dit doen wanneer u tekenen van letsel vertoont of een wapen heeft gebruikt. Als de dader schuldig wordt bevonden aan de strafrechtelijke aanklacht, kan de rechtbank boetes, een proeftijd of zelfs een gevangenisstraf als straf opleggen.

Gerelateerde inhoud:

Beperking en weglopen: een zekere manier om een ​​huisverbod te voorkomen

Bekijk de video: Huisverbod voor daders huiselijk geweld

Laat Een Reactie Achter